חדשות התעשייה

  • סיווג גומי

    סיווג הגומי על פי המורפולוגיה מחולק לגומי גולמי גושים, לטקס, גומי נוזלי וגומי אבקה. לטקס הוא פיזור לחות קולואידית של גומי; גומי נוזלי לאוליגומר גומי, לא וולקני לפני נוזל צמיג בדרך כלל; אבקת גומי היא עיבוד לטקס אינט ...
    קרא עוד